Ulkopuolinen hallituksen jäsen sparraa, herättelee ja tarkkailee taustalta

Ulkopuolinen hallituksen jäsen sparraa, herättelee ja tarkkailee taustalta

25.10.2018

Jyrki Poikkimäki on toiminut valmistavan teollisuuden kehittämistehtävissä yli 20 vuotta. Hän tutustui Veslateciin jo 1990-luvulla, kun hän työskenteli Merinovalla. Poikkimäkeä pyydettiin Veslatecin hallituksen puheenjohtajaksi vuonna 2016, sillä yritys halusi hallitukseen ulkopuolisen jäsenen.

Nykyään Poikkimäki vastaa VTT:llä tutkimus- ja kehittämispalveluiden myynnistä pk-sektorille. Hänen työstään on paljon hyötyä hallituksessa toimimisessa, sillä ulkopuolisena hallituksen jäsenenä Poikkimäen tehtävänä on tehdä oikeita kysymyksiä ja sparrata yrittäjiä oman tietonsa pohjalta.

– Olen eräänlainen ulkopuolinen neuvonantaja, joka ei puutu yrityksen käytännön tekemiseen. Herättelen ajatuksia siitä, mihin suuntaan yritystä viedään ja miten sinne päästään.

Käytännön toimet tavoitetta kohti

Poikkimäki kertoo, että omistajanvaihdoksen jälkeen yritys on löytänyt oikean suunnan. Kahden vuoden hallitustyöskentelyn aikana on tehty miljoonainvestointeja, muutettu uusiin toimitiloihin ja rekrytoitu useita työntekijöitä. Tärkeintä on yhteinen tavoite ja tahto mennä sitä kohti.

– Aiomme tuplata liikevaihdon muutaman vuoden sisällä. Teemme vain asioita, jotka rakentavat menestystä, kuten teknologioihin investoiminen ja uudet rekrytoinnit.

Yksimielisiä hallituksessa ollaan myös siitä, että Veslatec toimii palvelubisneksessä. Tuote on palvelu ja palvelu on lisäarvo, jonka ansiosta asiakas valitsee Veslatecin yhä uudelleen.

Hallitus tuo turvaa yrittäjälle

Poikkimäen mielestä liian harvassa suomalaisessa pk-yrityksessä on toimiva hallitus. Hallitus antaa selkänojaa päätöksille, eikä yrittäjän tarvitse jäädä yksin ajatustensa kanssa.

– Yrittäjät tekevät pitkää päivää ja miettivät jatkuvasti erilaisia ratkaisuja. Ajatukset alkavat helposti kiertää kehää, joten ulkopuoliselle näkemykselle on tarvetta. Hallituksen tehtävänä on antaa yrittäjälle mietittäväksi asioita, jotka vievät yritystä eteenpäin.

Hallituksen puheenjohtajalla pitää olla pelisilmää siihen, mitä asioita voi ottaa aiheeksi ja koska. Poikkimäen mukaan hallituksessa ei voi olla jyrääjä. Työ rakentuu 100-prosenttisesti luottamukselle, ja sitä joko on tai ole.

Hallituksen kokouksista lähdetään hyvällä mielellä

Tulevaisuudessa Poikkimäki näkee Veslatecin yhä kansainvälisempänä yrityksenä.

– Meiltä menee vientiin jo 25 prosenttia liiketoiminnasta. Pysymme mukana kilpailussa uusien teknologioiden ja asiantuntevan palvelun avulla. Teemme tulevaisuudessa myös yhä suurempia osakokonaisuuksia.

Ankaran päätöksenteon lisäksi Veslatecin kokouksissa on tavoitteena nauraa paljon. Hyvä kokous on Poikkimäen mielestä sellainen, josta lähdetään pois iloisella mielellä.

– On tärkeää, että kaikkien kemiat kohtaavat. Kun naurua riittää, jaksamme mennä eteenpäin.

 

Jyrki Poikkimäki:

  • Veslatecin hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016
  • Insinööri ja kauppatieteiden maisteri
  • 20 vuoden työkokemus valmistavan teollisuuden kehittämistehtävissä
  • Työskennellyt 15 vuotta Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:llä, vastaa tutkimus- ja kehittämispalveluiden myynnistä pk-sektorille