”Tässä yrityskaupassa on vain voittajia”

”Tässä yrityskaupassa on vain voittajia”

19.04.2021

Lännen Ohutlevyn liiketoimintajohtaja Jari Vuorinen on työskennellyt Lännen Ohutlevyllä jo 18 vuotta. Hän on nähnyt vuosien varrella monenlaista, mutta tästä yrityskaupasta hän on innoissaan.

– Veslatec on hyvä omistaja Lännen Outlevylle. Yrityskauppa tuo meille isommat resurssit ja töiden määrä tulee kasvamaan, mikä lisää koko yrityksen kannattavuutta. Myös henkilökunta on oikein tyytyväinen ratkaisuun, Vuorinen kertoo.

Tuotanto voidaan jopa kolminkertaistaa

Yrityskauppa tuo varmuutta Lännen Ohutlevyn toimintaan. Vuorisen mukaan se näkyy myös työntekijöiden yksityiselämässä, sillä varmalla työnantajalla tulevaisuuden suunnittelu on helpompaa. Veslatecin asiakkaille varmuus näkyy kapasiteetin lisääntymisenä.

– Siirrymme Lännen Ohutlevyllä tekemään kahta vuoroa ja rekrytoimme mahdollisesti lisää henkilökuntaa. Tarvittaessa voimme jopa kolminkertaistaa Lännen Ohutlevyn tuotantokapasiteetin.

Uudenlaiset työt tuovat myös monipuolisuutta tuotantoon. Tämä lisää työn mielekkyyttä ja henkilökunnan osaaminen saadaan käyttöön kokonaisvaltaisesti.

Suunnittelusta valmiiseen tuotteeseen asti

Lännen Ohutlevyn vahvuus on joustava tuotanto. Yksikössä voidaan tehdä sekä isoja että pieniä sarjoja suunnittelusta valmiiseen tuotteeseen asti. Työntekijät ovat moniosaajia, joten he voivat tehdä työtä, jossa heitä eniten tarvitaan. Lännen Ohutlevyllä on vahva osaaminen myös alumiinin ja rosterin käsittelyssä.

– Meillä on oma suunnittelu, laserleikkaus, levytyökeskus, särmäystä, hitsausta ja kokoonpanoa. Meidän kautta saa myös pintakäsittelyt, sillä meillä on pitkä yhteistyö lähellä sijaitsevan pintakäsittely-yrityksen kanssa.

Lännen Ohutlevyn asiakkaita ovat pääasiassa sähköteollisuus, laivateollisuus ja sairaalat. Yksikkö ei kilpaile millään segmentillä Veslatecin kanssa.

Asiakas saa isompia kokonaisuuksia

Yrityskauppa tuo mukanaan uusia palveluja niin Lännen Ohutlevyn kuin Veslatecinkin asiakkaalle. Valmiin kokonaisuuden hankkiminen samasta paikasta on helpompaa ja edullisempaa.

– Voimme tarjota yhdessä pitkälle vietyjä kokonaisuuksia, jolloin asiakkaat voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa. Tämä on edullisempaa, sillä asiakkaalla ei kulu omia työtunteja töiden koordinoimiseen ja eri tahojen kanssa toimiseen. Lisäksi vältytään epäselvyyksiltä, kun yksi toimija ottaa vastuun koko tuotantoketjusta.

Odotukset Veslatecin ja Lännen Ohutlevyn yhteisestä tulevaisuudesta ovatkin korkealla.

– Olemme useaan kertaan todenneet, että tässä kaupassa voittavat kaikki. Olemme siinä mielessä samanlaisia yrityksiä, että myös Veslatec on tottunut valmistamaan vaativia kappaleita ja tekemään omia tuotteita. Uskon, että yhteistyöstä syntyy hienoja lopputuloksia.

Katso Lännen Ohutlevyn verkkosivut täältä.

 Jari Vuorinen verkkosivuille