Ongelmanratkaisutaulu aktivoi ja antaa uusia näkökulmia

Ongelmanratkaisutaulu aktivoi ja antaa uusia näkökulmia

03.09.2019

Veslatecilla on kaksi ongelmanratkaisuun liittyvää toimintaperiaatetta, joista ei tingitä. Ensimmäinen niistä on asenne: Asennoidu niin, että tämä homma hoidetaan. Kun odotat onnistumista, saat sen.

Toinen toimintaperiaate liittyy haasteiden ratkaisuun: Haaste on meidän motivaattori. Tartu omaan henkilökohtaiseen haasteeseen.

Miten nämä toimintaperiaatteet näkyvät Veslatecilla käytännössä?

Ongelmanratkaisutaulu haastaa löytämään kehitettävää

Veslatecin tuotantopäällikkö Vesa Peltomäen mukaan asenne ja haasteiden ratkaisu liittyvät olennaisesti yhteen. Jokaiselta työntekijältä vaaditaan positiivinen asenne ottaa haasteita vastaan. Haasteet motivoivat, muuta niihin pitää uskaltaa tarttua.

– Olennainen osa haasteiden ratkaisua on tuotannossa oleva ongelmanratkaisutaulu, jonka käyttöön jokainen työntekijä osallistuu. Taulu haastaa löytämään kehitysehdotuksia ja etsimään niihin ratkaisua, Peltomäki kertoo.

Niin pientä ongelmaa ei ole, etteikö sitä käsiteltäisi

Ongelmanratkaisutaululle laitetaan uusia ideoita post-it-lapuille kirjoitettuina. Useimmiten ideat liittyvät työmenetelmien ja -ympäristön kehittämiseen. Kehitysideat käsitellään ongelmanratkaisupalaverissa viikoittain. Palaverissa kehitysideoille määritetään toimenpiteet ja vastuuhenkilö.

– Niin pientä ongelmaa ei ole, etteikö sitä käsiteltäisi. Palaverissa on aina mukana kaksi tuotannon työntekijä, yksi toimiston puolelta ja minä. Kokoonpano muuttuu joka kuukausi, joten jokainen työntekijä pääsee mukaan ratkaisujen keksimiseen.

Kun prosessit nopeutuvat, asiakkaat saavat nopeaa palvelua

Ongelmanratkaisutaulu on Veslatecilla tärkeä osa myös henkilöstön osaamisen kehittämistä.

– Kaikki ideat pitää perustella. Tämä on auttanut jalostamaan ajatuksia pidemmälle kuin ehdotuksen tasolle. Taulun avulla työmenetelmämme ja -ympäristömme hioutuvat ja kehittyvät joka päivä.

Tulevaisuudessa taululle aiotaan tuoda myös asiakasreklamaatiot ja sisäiset reklamaatiot. Kun reklamaatiot ovat avoimesti taululla, niistä keskustellaan ja opitaan.

Sisäisestä ongelmanratkaisusta hyötyvät myös asiakkaat.

– Sisäinen ongelmanratkaisu nopeuttaa prosesseja, vähentää hukkaa ja aktivoi henkilöstöä. Sen ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme nopeaa palvelua. Olemme saaneetkin taulusta jo hyvää palautetta yhteistyökumppaneiltamme ja asiakkailtamme.

 

Mitä mieltä työntekijät ovat ongelmanratkaisutaulusta?

Eetu Alakoski:

”Kaikki haluavat mukavan työpaikan, joten ongelmanratkaisutaululle tulee paljon ideoita. Kun ihmiset huomaavat, että ideat toteutuvat, se lisää motivaatiota etsiä kehittämiskohtia. Olemme toimineet vajaan vuoden uusissa tiloissa, joten nyt on hyvä tilaisuus tuoda esille ehdotuksia esimerkiksi työpisteiden kehittämiseen.

Mielestäni sisäinen ongelmanratkaisu toimii meillä hyvin. Työntekijät ajattelevat omilla aivoillaan ja haasteet yritetään ratkaista ensin itse. Samalla oma osaaminen kehittyy.”

2048px 2981

Lauri Heinonen:

”Kun kehitysehdotukset ovat taululla kaikkien nähtävillä, ongelmia ei voi lakaista sivuun. Pienet asiat eivät hautaudu isojen asioiden alle, sillä ideat käsitellään aikajärjestyksessä.

Kun olen ollut mukana ongelmanratkaisupalavereissa, näkemykseni on avartunut. Palavereissa tulee esille erilaisia näkökulmia ja tapoja löytää ratkaisu. Toisaalta alkaa ymmärtää myös sitä, jos ratkaisun löytäminen viivästyy.

Vaikka pyrimme Veslatecilla itsenäiseen ongelmanratkaisuun, työntekijät eivät ole haasteiden kanssa yksin. Kun tietää, että apua ja tukea on saatavilla, se pienentää kynnystä tehdä uusia asioita.”

 IMG 2984