Miksi yrityksen kasvaessa myös ihmisten ajattelun pitää kasvaa?

Miksi yrityksen kasvaessa myös ihmisten ajattelun pitää kasvaa?

20.08.2019

Kun henkilöstö on tyytyväinen, asiakas on tyytyväinen. Kun asiakas on tyytyväinen, omistaja on tyytyväinen. Johtajuuskehittäjä Marica Lassus LMI-Finlandilta allekirjoittaa tämän Richard Bransonin ajatuksen.

Lassus toimii valmentajana Oman minän johtaminen -johtajuusohjelmassa, joka on meneillään Veslatecilla. Veslatecilta valmennukseen osallistuvat Vesa Peltomäki ja Jani Poikkimäki, mutta valmennuksella on vaikutus koko yrityksen toimintaan ja asiakkaisiin.

–Tutkimusten mukaan johdolla on suora vaikutus työyhteisön ilmapiiriin ja henkilöstön sitoutumiseen. Henkilöstön sitoutumisella taas on suora yhteys yrityksen tulokseen, Lassus kertoo.

Valmennus antaa työkalut tavoitteiden saavuttamiseen

Oman minän johtaminen on Lassuksen mukaan ”valmennettavan omien arvokkaiden, ennalta asetettujen päämäärien asteittaista toteuttamista”. Valmennuksessa asetetaan tavoitteet ja annetaan työkalut tavoitteisiin pääsemiseksi. Kyseessä on kokonaisvaltainen valmennus, joka ulottuu työelämän lisäksi henkilökohtaiseen elämään.

– Valmennuksessa ei käsitellä vain työelämän tilanteita, vaan valmennus kohdistuu ensin itsensä tuntemiseen, omiin ajattelumalleihin, tapoihin ja taitoihin, jonka jälkeen siirrytään taitoon johtaa muita ihmisiä ja yhdessä aikaansaamiseen.

Prosessi on pitkäaikainen, henkilökohtainen ja käytännönläheinen. Mitä konkreettisempia tavoitteita, sitä paremmat tulokset.

Kun ymmärtää itseä, ymmärtää muita

Lassuksen mukaan itsetuntemus on avain hyvään johtamiseen, sillä johtaja johtaa alaisia omalla persoonallaan. Myös alaisilla on erilaisia tarpeita.

– Kun ymmärtää, miten itse reagoi ja millaisia asenteita itsellä on, ymmärtää muita ihmisiä paremmin ja osaa kommunikoida heidän kanssaan. Perustelut omille tavoitteilleen ja teoilleen löytyvät itsestä. Tässä valmennuksessa joutuu tekemään syvällistä työtä itsensä kanssa, eikä se ole aina helppoa.

Muutos vaatii aikaa, joten koulutus kestää useimmiten 8–12 kuukautta. Matkan varrelle sijoitetaan keskustelut ja välitavoitteet, joihin pääsemistä tarkkaillaan.

– En ole neuvonantaja, vaan etsimme vastaukset yhdessä. Uusien toimintatapojen ja taitojen myötä tulokset näkyvät yrityksen tuottavuudessa ja tuloksessa vielä vuosien päästä.

Johtaminen muuttuu yrityksen kasvun myötä

Lassuksen mukaan Veslatecilla on hyvä pohja Oman minän johtaminen -koulutukselle, sillä johto on halukas kehittymään ja avoin uusille ajatuksille. Kasvu on ollut yritykselle iso muutos ja sen myötä johtaminen muuttuu.

– Jos halutaan saada henkilöstön kaikki tietotaito ja luovuus käyttöön, sekä ylimmän johdon että esimiestehtävissä olevien henkilöiden tulee muuttaa ajattelutapaa. Muutos lähtee aina yksilöiden asenteesta.

Veslatecilla ajatellaankin, että ihmisläheinen johtaminen on tie yrityksen menestykseen. Henkilöstö halutaan mukaan päätöksentekoon, sillä jos työntekijät saavat osallistua, he sitoutuvat yritykseen ja ovat tuottavampia.

Tulokset ovat jo selvästi havaittavissa

Yksi Veslatecin tavoitteista valmennuksessa on kehittää kommunikaatiota yrityksessä ja saada henkilöstö yhä aloitteellisempaan ja itseohjautuvampaan suuntaan. Tämä onnistuu kasvattamalla itsetuntemusta ja tunneälyä.

Vaikka valmennus on vielä kesken, siitä on ollut jo paljon hyötyä.

– Olen oppinut katsomaan asioita eri kantilta. Näkemyksiä on niin monia erilaisia kuin on ihmisiäkin. Valmennus on antanut varmuutta tekemiseeni ja auttanut ymmärtämään paremmin toisia ihmisiä, Jani Poikkimäki kertoo.

Vesa Peltomäki on samoilla linjoilla.

– Olen löytänyt paljon pieniä asioita, jotka tuovat uutta näkökulmaa, mutta joita en ole aiemmin huomannut. Nykyään osaan katsoa asioita laajemmin ja näen koko prosessin eri tavalla. Olemme saaneet myös aktivoitua henkilökuntaa ja tuomaan piilossa olevaa tietoa esille, Peltomäki sanoo.

 

VesaPeltomakiJaniPoikkimaki