Lean innostaa ja auttaa henkilöstöä entistä paremman laadun tekemiseen

Lean innostaa ja auttaa henkilöstöä entistä paremman laadun tekemiseen

20.05.2019

Veslatec on aloittanut Lean-koulutukset koko henkilöstölle osana sisäisen laadun kehittämistä. Koulutus on vuoden kestävä neljän jakson koulutus, jonka pitää Minna Kiviharju Vamia Lean Centeristä.

Veslatecin tuotantopäällikkö Vesa Peltomäen mukaan tarkoituksena on, että asiakas saa yhä korkealaatuisemmat tuotteet sovitussa toimitusajassa.

– 6S:n avulla yksinkertaistamme prosesseja, parannamme tuotteiden virtausta ja nopeutamme tilausten läpimenoa.  Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tuotteet ovat oikeissa paikoissa oikeaan aikaan ja lähtevät asiakkaalle oikeana päivänä. Lean luo myös siistin, turvallisen ja viihtyisän työympäristön. Kun käytössä ovat oikeat materiaalit, työkalut ja työohjeet, teemme asiat kerralla oikein.

Jokaisen pitää ymmärtää omien tekojen vaikutus asiakastyöhön

Veslatecilla on käytössä erilaisia Lean-työkaluja. Yksi niistä on tuotannon ongelmanratkaisutaulu, johon henkilöstö voi antaa post-it-lapuille kirjoitettuna uusia ideoita työ menetelmien ja -ympäristön kehittämiseen. Kehitysideat käsitellään yhdessä viikoittain. Palaverissa kehitysideoille määritetään toimenpiteet ja vastuuhenkilö. Näin ideat saadaan esille ja asiat tulevat tehdyksi.

Peltomäen mukaan käytössä on myös sisäinen reklamaatiokaavake. Laatupoikkeamat käsitellään aina yhdessä ja reklamaatioiden kustannukset esitetään henkilöstölle havainnollistavina lukuina.

– Viime kädessä asiakas maksaa palkat, joten jokaisen pitää ymmärtää, mikä vaikutus omalla tekemisellä on asiakkaaseen ja asiakastyöhön. Leanin avulla tuotanto saa työkalut vaadittuihin tuloksiin pääsemiseksi.

Opinnäytetyö Veslatecin laaduntarkastukseen

Veslatecin laaduntarkastus sai Leanin lisäksi myös muuta ulkopuolista näkemystä, kun Vaasan ammattikorkeakoulussa opiskelevan Maarit Alanen teki opinnäytetyönsä Veslatecin sisäisen laadun parantamiseen.

– Maarit seurasi tänä keväänä kahden kuukauden ajan henkilöstömme arkea. Valitsimme yhdessä meille sopivat laaduntarkastusmenetelmät, jonka pohjalta Maarit teki suunnitelman sisäiseen laaduntarkastukseen. Jatkossa valvomme sisäistä laatua muun muassa Leanin mukaisen tarkastusjärjestelmän AQL:n avulla.

AQL on tilastollinen menetelmä, jossa sattumanvaraisesti valittu otos valmistuserästä testataan standardien ja spesifikaatioiden mukaisesti. Mittauksen perusteella tuloksista tehdään koko tuotantoerän laatua koskeva arvio.

– Kävimme opinnäytetyön läpi yhdessä henkilöstömme kanssa ja sovimme yhteisistä käytännöistä. Jatkuva kouluttaminen takaa sen, että käytännöt vakiintuvat ja muuttuvat asiakasta hyödyttäviksi toimintatavoiksi.

Lean2