Johdon kouluttautuminen kehittää koko organisaatiota

Johdon kouluttautuminen kehittää koko organisaatiota

13.06.2019

Kun organisaatio kasvaa, se vaatii uusia johtamistaitoja. Veslatecilla työntekijöitä on jo tuplasti enemmän kuin viisi vuotta sitten.

– Iso organisaatio tarkoittaa sitä, että johtajien pitää priorisoida omia työtehtäviä ja johtaa yhä isomman porukan työntekoa, Veslatecin myyntipäällikkö Jani Poikkimäki kertoo.

Johtamistaitojen kehittämiseksi Poikkimäki ja Veslatecin tuotantopäällikkö Vesa Peltomäki ovat aloittaneet Oman minän johtaminen -koulutuksen. Kurssin kouluttajana toimii Marica Lassus LMI Finlandilta.

Kurssin opit ulottuvat koko henkilöstöön

Vuoden kestävä kurssi käsittelee muun muassa ajanhallintaa, perhe-elämän ja vapaa-ajan hallintaa sekä omien tavoitteiden asettamista eri osa-alueille.

Peltomäki kertoo käyneensä vastaavia koulutuksia aiemminkin ollessaan Danfossilla/Vaconilla tuotantopäällikkönä. Isossa kansainvälisessä yrityksessä toimiminen toi paljon kokemusta. Tällä kurssilla Peltomäkeä viehättää se, että opit viedään suoraan käytäntöön.

– Opiskelemme teoriaa, jonka jälkeen toteutamme sitä käytännössä. Pidämme päiväkirjaa opitun asian toteuttamisesta ja ohjaaja tulee kuukauden välein käymään läpi työmme tulokset.

Vaikka kurssilla opetellaan oman minän johtamista, kurssin opit ulottuvat koko henkilöstöön. Kun ymmärtää omia toimintatapojaan, ymmärtää paremmin myös ympärillä olevia ihmisiä. Peltomäen tavoitteena onkin tulla coachaavaksi johtajaksi.

– Tuotanto on kuin urheilujoukkue, ja minun tehtäväni on olla urheiluvalmentaja. Haluan kannustaa työntekijöitä tuomaan uusia näkökulmia asioihin. Tuotannossa on paljon piilossa olevaa tietoa, joka halutaan esille, Peltomäki kertoo.

Kun kommunikaatio toimii, asiakas saa vastaukset nopeasti

Jani Poikkimäki on työskennellyt Veslatecilla yli 20 vuotta ja edennyt työntekijästä osakkaaksi ja esimieheksi. Tämä on vaatinut näkökulmien laajentamista, uusien taitojen omaksumista ja yhteistyötaitojen hioutumista.

Poikkimäki hakee kurssilta erityisesti oman näkemyksen avartamista itsestä ja kommunikaation kehittämistä. Asiakkaille tämä näyttäytyy yhä parempana palveluna.

– Kun kommunikaatio tuotannon, toimitusjohtajan ja myynnin välillä toimii saumattomasti, osaamme vastata nopeasti asiakkaidemme kysymyksiin ja tiedämme, mitä voimme luvata. Uskon, että tässä oppii myös ihmistuntemusta, josta on apua myyntitilanteissa, Poikkimäki sanoo.

 

Kuvassa Vesa Peltomäki ja Jani Poikkimäki.